Medeni Hukuk

Medeni hukuk gerçek ya da tüzel kişilerin toplumsal ilişkilerinde sahip oldukları ve ileri sürebilecekleri haklar ile bu hakların kullanımı, kısıtlanması ve devrini içeren kapsamlı bir hukuk dalıdır.

Müvekkillerimize medeni hukuk alanında vasi tayini, yaş ve isim tahsisi ile nüfusa ilişkin davalarda; miras hukuku açısından ise vasiyetname hazırlanması, veraset ve intikal işlemleri, mirasın taksimi, mirasın reddi, ortaklığın giderilmesi ve tereke davaları gibi konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


Yol Tarifi