Sözleşmeler Hukuku 

Sözleşmeler Hukuku, taraflar arasında borç ve sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklara yönelik oluşturulmuş Borçlar Hukukunun temelini oluşturan hukuk dalıdır.

Müvekkillerimizin ön sözleşme, hazırlık, müzakere ve imza aşamalarında temsil; olası ihlal ve zararların önüne geçilebilmesi adına cezai şartların belirlenmesi, sözleşme ihlali hallerinde ifaya zorlama, dönme, fesih, tazminat, bedel veya eşya iadesi ve cezai şartın uygulanması taleplerini sulh olma, arabuluculuk, tahkim, dava ve icra yollarına başvurarak ileri sürme işlemlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.


Yol Tarifi